אנחנו אשחק במשך מאה שנים לשמיים
המסורת היא האמנות של הקול